Atsiskaitė LKVL vadovybė

2015 m. gegužės 25 d. Kaune, LKF būstinės posėdžių salėje, įvyko Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) ataskaitinė - rinkiminė konferencija. Iš viso asociacijoje įregistruota 19 narių, konferencijoje dalyvavo 16 narių arba jų atstovų.

LKVL prezidentas Algimantas Stasys Anužis pateikė apibendrintą Lietuvos krepšinio veteranų lygos 2012-2014 metų veiklos ataskaitą.

LKVL direktorius Alvidas Raškauskas konferencijos dalyvius supažindino su Lietuvos krepšinio veteranų lygos 2012-2014 m. veiklos rezultatų ir pajamų-sąnaudų ataskaita.  Patvirtinta 2014 m. veiklos rezultatų ataskaita. Iš viso 2014 m. pajamų  gauta 78697 Lt, sąnaudos sudarė 76534 Lt. LKVL skolų tiekėjams ir įsipareigojimų mokesčiams – nėra. Po to vyko naujos lygos vadovybės rinkimai.

Naujai 3-jų metų kadencijai Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) prezidentu ir prezidiumo nariu perrinktas Algimantas Stasys Anužis (Kaunas).

LKVL prezidiumo nariais išrinkti:

Ramunė Gilienė (Vilnius)
Anatolijus Čupkovas (Kaunas)
Apolinaras Abromavičius (Vilnius)
Vitoldas Masalskis (Kaunas)
Alvidas Raškauskas (Vilnius)
Darius Laskys (Kaunas)
Raimondas Kapustavičius (Klaipėda)
Vitas Linonis (Kaunas)
Juozas Storpirštis (Jonava)

Po konferencijos, įvykęs naujojo prezidiumo pirmasis posėdis, išrinko Lietuvos krepšinio veteranų lygos 3 viceprezidentus: Anatolijų Čupkovą (Kaunas), Ramunę Gilienę (Vilnius) ir Darių Laskį (Kaunas).

LKVL direktoriumi paskirtas Vitoldas Masalskis (Kaunas), jis lygoje darbą pradeda nuo birželio mėn.

Konferencijos metu nustatyti LKVL asociacijos nario stojamojo įnašo, nario metinio mokesčio dydžio ir komandų dalyvavimo Lietuvos veteranų čempionate mokesčiai:

  1. Nario stojamasis įnašas – 200,00 Eur/690,56 Lt;
  2. Nario metinis mokestis – 50,00 Eur/172,64 Lt;
  3. Komandos dalyvavimo Lietuvos veteranų čempionate mokestis – vyrai 35+, 40+, 45+, 50+, 55+ gr. – 150,00 Eur/517,92 Lt;
  4. Komandos dalyvavimo Lietuvos veteranų čempionate mokestis – vyrai 60+, 65+ gr. – 120,00 Eur/414,34 Lt;
  5. Komandos dalyvavimo Lietuvos senjorių čempionate mokestis – moterys – 60,00 Eur/207,17 Lt;

Partneriai ir rėmėjai

Draugai