LKVL Prezidiumo posėdis

DARBOTVARKĖ

1. LKVL finansinės ataskaitos už 2020 m. apžvalga ir jos siūlymas tvirtinimui konferencijai.
2. Dėl prašymų leisti sportuoti salėse išdavimo sprendimo priėmimas. (yra besikreipiančių
klubu).
3. Sprendimų priėmimas dėl LKVL 2020/2021 m. čempionatų 5x5 ir 3x3 vykdymo ateities.
4. Dėl Baltic Cup 2021 m. organizavimo Lietuvoje sprendimo priėmimas.
5. Dėl ataskaitinės-rinkiminės konferencijos 2021 m. sušaukimo datos paskyrimo.
6. Kiti klausimai (informacija LKF krepšinio namus ir krepšinikų jubiliejų pagerbimas).

Draugai