LKVL sveikina M. Zinkevičių – 75 m., S. Gaidį – 50 m., R. Kruminą – 50 m., G. Liutacką – 55 m. su gražiais gimtadieniais.

Partneriai ir rėmėjai

Draugai