LKVL sveikina Vygandą Valiukevičių 70 m. jubiliejaus proga

Draugai