2020 m. birželio 1 d. LKVL 2019/2020 m. sezono čempionatas nutraukiamas

Lietuvos krepšinio veteranų lygos
Įmonės kodas 302469405, reg. adresas A. Pureno g. 18, LT-51370 Kaunas

LIETUVOS KREPŠNIO VETERANŲ LYGOS PREZIDIUMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 26

Du tūkstančiai dvidešimtų metų birželio mėnesio pirma diena, 14.00 val.
Kaunas, LKF būstinė.

LKVL lygai išnagrinėjus esamą 2019-2020 m. sezono padėtį (nenuskriaudžiant komandų, nes iš viso yra dar nesužaista 110 rungtynių) ir pabendravus su LKF, prezidiume buvo priimti sekantys sprendimai.

Posėdis vyko 2020 m. birželio 1 d. 14:00 vai. Kaune LKF būstinėje (Savanorių pr. 363-311).
Posėdžio pirmininkas – Lietuvos krepšinio veteranų lygos (toliau – LKVL) prezidentas Algimantas Stasys Anužis.
Posėdžio sekretorius – LKVL direktorius Vitoldas Masalskis
Posėdyje dalyvavo: 7 prezidiumo nariai: Algimantas Anužis, Anatolijus Čupkovas, Juozas Storpirštis, Viktoras Ruželė, Vitas Linonis, Darius Laskys, Jurijus Sadovnikovas
Nedalyvavo: 3 prezidiumo nariai: Paulius Petrošius, Vygantas Valiukevičius, Ramunė Gilienė (prezidiumo posėdžio Nr. 26 priedas Nr. 1 prie 2020-06-01).
Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl LKVL adreso keitimo.
2. Dėl 2019-2020 m. LKVL čempionato vykdymo sprendimo priėmimas. (Covid-19)
3. Dėl Baltic Cup 2020 m. organizavimo Lietuvoje sprendimo priėmimas. (Covid-19)
4. Dėl 2019-2020 m. LKVL čempionato 3x3 vykdymo sprendimo priėmimas. (Covid-19)
5. Dėl bendradarbiavimo su televizija (yra gautas pasiūlymas). Pasikviesti jų atstovus.
6. Dėl LKVL finansinės padėties ateičiai ryšium su Covid-19.
7. Dėl 2020-2021 m. LKVL čempionato organizavimo ir jo pradžios. (Covid-19)
8. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl LKVL adreso vietos keitimo. A. Anužis pasiūlė LKVL adresą perkelti į LKF būstinę.
NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinta A. Anužio pasiūlyta adreso perkėlimo vieta.

2. SVARSTYTA. Dėl 2019-2020 m. LKVL čempionato vykdymo sprendimo priėmimas.
Balsuota: Čempionato nutraukimas „už“ - 7 balsai, „prieš“ - 0 balsų.
NUTARTA. Balsų dauguma LKVL 2019-2020 m. čempionatas nutraukiamas.

3. SVARSTYTA. Dėl Baltic Cup 2020 m. organizavimo Lietuvoje sprendimo priėmimas.
Balsuota dėl Baltic Cup perkėlimo į 2021 m. : „už“ - 6 balsai (A. Anužis, J. Storpirštis, A. Čupkovas, V. Linonis, J. Sadovnikovas, D. Laskys), „prieš“ - 1 balsas (V. Ruželė)
NUTARTA: Balsų dauguma Baltic Cup perkelti į 2021 m.

4. SVARSTYTA. Dėl 2019-2020 m. LKVL čempionato 3x3 vykdymo sprendimo priėmimas.
NUTARTA. Bendru sutarimu, įpareigoti direktorių V. Masalskį ir Vilniaus „Salilita“ komandos narį S. Lapienį iki 2020 m. liepos 1 d. apklausti komandas vyrų V40+, V45+, Y50+, V55+ ir M40+, M45+, M50+ dėl LKVL 3x3 Lietuvos čempionato vykdymo.

5. SVARSTYTA. Dėl bendradarbiavimo su televizija ARENA HD (yra gautas pasiūlymas).
Kalbėjo A.Anužis, A. Čupkovas, J. Storpirštis dėl ARENA HD televizijos kompanijos pasiūlymo.
Mums būtų įdomiausia rengti reportažus po kiekvieno visų amžiaus grupių finalinių ketvertų ir sezono metu transliuoti visas parinktas rungtynes įvairių amžiaus grupių. Televizijos pagalba prisitraukiant rėmėjus. ARENA HD atstovas Andius Užusienius supažindino su jų galimybėmis ir jau turima patirtimi, bei kainomis.
NUTARTA. Bendru sutarimu pritarta sekančiame LKVL 2020-2021 m. čempionate pasinaudoti proga ir parodyti LKVL sporto visuomenei, o tuo pačių ir 3x3 varžybų turnyrus.

6. SVARSTYTA. Dėl LKVL finansinės padėties ateičiai ryšium su Covid-19.
Kalbėjo A. Anužis. Jis informavo, kad ryšium su Covid-19 dauguma buvusių rėmėjų savo paramą nukelia į ateitį, net LKF apie veteranų judėjimą ir jų finansavimą yra abejonėse.
NUTARTA. Bendru sutarimu. Sekančiame prezidiumo posėdyje kalbėti apie rėmėjus ir jų požiūrį į mūsų bendruomenę. Iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. neradus rėmėjų šaukti ekstrą prezidiumo posėdį.

7. SVARSTYTA. Dėl 2020-2021 m. LKVL čempionato organizavimo ir jo pradžios.
Dėl sezone tvarkaraščio laikymosi. J.Storpirštis pasiūlė dėl tvarkos įvedimo (kad nebūtų atsilikimų) nesužaidus rungtynių iki nurodytos tvarkaraštyje datos, komandoms suteikiama dar tik viena savaitė, o po to rašyti rezultatą 20:0.
Balsuota: „už” - 5 balsai (A.Čupkovas, A.Anužis, V.Ruželė, J.Storpirštis, J.Sadovnikovas). „prieš” - 0 balsų, „susilaikė” - 2 (D.Laskys, V.Linonis)
NUTARTA. Jei galimybės bus palankios (pandemija Covid-19) 2020-2021 m. sezoną pradėti 2020 m. spalio 18 d.

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Buvo pasiūlyta mintis J.Stopirščio ir palaikyta J.Sadovnikovo visoms 2019-2020 m. sezone dalyvavusioms komandoms įteikti atminimo prizą-taurę su užrašu Covid-19 ir LKVL leidinį.
Balsuota: „už” - 4 balsai (V. Ruželė, J. Sadovnikovas, J. Storpirštis, A. Čupkovas), „prieš” - 2 balsai (A. Anužis, D. Laskys), „susilaikė” - 1 balsas (V. Linonis).
NUTARTA. Balsų dauguma J.Storpirščio ir J.Sadovnikovo mintys palaikytos ir pavęsta tai atlikti direktoriui V.Masalskiui.

 

Posėdžio pirmininkas Algimantas Stasys Anužis
Posėdžio sekretorius Vitoldas Masalskis

Partneriai ir rėmėjai

Draugai