2023 05 29 Kaune vyks LKVL ataskaitinė konferencija

2023 metų gegužės 29 d. (pirmadienį) 15.00 val., Lietuvos krepšinio federacijos posėdžių salėje, adresu Santakos g. 11, Kaunas (Lietuvos krepšinio namai), įvyks Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) ataskaitinė konferencija už 2022 m.
LKVL konferencija šaukiama sutinkamai su Lietuvos krepšinio veteranų lygos įstatų 12 str.
Supažindiname su LKVL konferencijos darbotvarke.


DARBOTVARKĖ
1. 2022 metų finansinės ataskaitos tvirtinimas. (A. Kvedaras)
2. 2022/2023 m. sezono Lietuvos krepšinio veteranų lygos čempionato 3x3 ataskaita.
(S.Lapienis)
3. 2022-2023 m. sezono Lietuvos krepšinio veteranų lygos čempionato 5x5 ataskaita
(V.Masalskis)
4. Prezidento veiklos ataskaita už ataskaitinį laikotarpį. (A.Anužis)
5. Kiti klausimai (Baltic Cup, FIMBA, ESBA, LKVL naujų narių priėmimas, šalinimas ir
kiti klausimai )
Dalyvių registracijos pradžia – 14:30 val. Asociacijos narių atstovavimo norma
konferencijoje – 1 asmuo.

 Kvietimas (pdf) parsisiuntimui

Ataskaitinės konferencijos protokolas Nr. 11 (pdf)
Ataskaitinės konferencijos dalyviai (pdf)
LKVL konferencija už 2022 m. finansinė ataskaita (pdf)
LKVL konferencija už 2022 m. - 3x3 ir 5x5 čempionatų ataskaitos (pdf)

Partneriai ir rėmėjai

Draugai