Algirdui Dambrauskui - 75

Algirdas Dambrauskas gimė 1949 m. kovo 5 d., gražiame Žemaitijos krašte- Šiaulių r., Papelkių km. Tėvas Pranas Dambrauskas, mama- Elzė Ordaitė- Dambrauskienė. Vedęs, su žmona Virginija susipažino studijų metu Vilniaus universitete. Kartu jau 46 metai, išaugino dukrą ir sūnų, sulaukė dviejų anūkų. Dukra Miglė yra “Maurices” prekybos vadybininkė, sūnus Aleksas teisininkas, diplomatas.

Algirdas mokėsi Ketūnų aštuonmetėje, vėliau Kuršėnų vidurinėje mokykloje, kurios davė gerus žinių pagrindus. Tam didelės įtakos turėjo abiejų mokyklų pedagogai, kurių kvalifikacija, bendra kultūra ir sugebėjimas moksleiviams įskiepyti žinias bei sudominti dėstomais dalykais dažnai nulemdavo ir moksleivių tolenį sspecialybės pasirinkimą. Algirdui mokslas sekėsi gerai, nors sportas, užsiėmimai kituose būreliuose užimdavo visą laisvą po pamokų laiką.

Kuršėnai nebuvo rajono centras, tačiau tuo metu buvo gana nemažas pramoninis miestelis. Moksleiviams didelis autoritetas buvo šiose įmonėse dirbantys inžinieriai, ligoninės gydytojai, su kuriais moksleiviai kartu sportuodavo, vykdavo į varžybas kituose miestuose ir respublikose. Būtent šių vyresniųjų elgesys, rūpinimasis moksleiviais, jų mokslu, pokalbiai įvairiais klausimais padėjo formuotis požiūriui į gyvenimą, būsimas studijas ir darbo perspektyvas. Besimokydamas vidurinėje mokykloje žaidė krepšinį, tinklinį ir rankinį, dalyvaudavo lengvosios atletikos varžybose.

Algirdas studijoms pasirinko Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, kurį baigęs 1972 m.  įgijo inžinieriaus ekonomistio kvalifikaciją. Tai buvo pirmoji universiteto specialybės, susijusios su skaičiavimo mašinų eksploatavimu, laida. Jeigu mokyklos laikais tekdavo dalyvauti daugelyje sporto šakų, tai studijų metais visus penkerius metus žaidė universiteto “Mokslo” krepšinio komandoje. Pirmasis didesnis laimėjimas pasiektas 1968 m., kai jauna  “Mokslo” komanda tapo “Žalgirio” draugijos čempionu. Tuo metu komandoje žaidė žinomi krepšininkai M. Karnišovas, Č. Daugėla, A. Kriščiūnas ir kt. Su “Mokslo” komanda dalyvaudavo turnyruose Ukrainoje, Baltarusijoje, VDR, šių šalių universitetų komandos atvykdavo dalyvauti “Mokslo” klubo rengiamuose turnyruose. Žaidžiant komandinį žaidimą, koks yra krepšinis, išsiugdo iniciatyva ir tam tikras kolektyviškumo jausmas- atsakomybė už savo veiksmus prieš kitus komandos narius, įgūdžiai planuoti laiką. Algirdas nebuvo profesionalus sprortininkas, tam negalėjo skirti visą laiką ir fizines jėgas, nes studijuojant universitete tam nebuvo galimybės, tačiau krepšinį žaidžia iki šios dienos su žinomais šalyje Vilniaus “Statybos” krepšininkais.

Darbo metai  prabėgo mokslo tyrimo institutuose (1972- 1986 m.). Nuo pat darbo pradžios Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos MTI suburė krepšinio komandą, vėliau pasivadinusią “Sakalas”. Ši komanda dalyvadavo visuose Vilniaus mieste organizuojamuose čempionatuose, “Sporto” ir “Vakarinių naujienų” laikraščių, analogiškų Latvijos, Estijos ir Baltarusijos institutų turnyruose. Darbo pobūdis mokslinio tyrimo institute nulėmė tai, kad tolimesnėm studijoms pasirinko Maskvos kooperacijos instituto aspirantūrą (1976- 1980 m.). Šio instituto krepšinio komandos sudėtyje žaidė Maskvos studentų čempionatuose.  Aspirantūros metais parengė mokslinį darbą, kurį apgynus Algirdui buvo suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis (1980 m.), o dirbant pedagoginį darbą jam suteiktas mokslinis docento vardas (1987 m.). Vėliau buvo išrinktas Gomelio kooperacijos instituto Vilniaus neakivaizdinio fakulteto dekanu (1986- 1993 m.). Paskelbė spaudoje per 90 mokslinių straipsnių, yra 8 knygų ir brošiūrų autorius ir bendraautorius.

Nuo 1993 m. prasidėjo Algirdo diplomatinė tarnyba. Ankstesniuose darbuose sukauptas nemažas žinių bagažas, siekimas ieškoti naujo, sugebėjimas bendrauti su kolegomis leido jem gana lengvai perprasti diplomatinio darbo subtilybes, tinkamai atlikti jam priskirtą darbą, korektiškai bendrauti su užsienio valstybių diplomatais. Algirdui teko pirmajam atidaryti ambasadas Graikijoje ir Indijoje, dirbo Estijoje, JAV (Niujorke) ir Japonijoje, vadovavo ambasadoms Graikijoje, Indijoje ir Japonijoje. Diplomatinės tarnybos metu žaidė krepšinį Estijos URM, Niujorko lietuvių komandos “Artojas” sudėtyje, dalyvaudavo krepšinio profesionalų, diplomatų, TV ir spaudos žurnalistų parodomosiose varžybose.  Užsienio reikalų ministerijos krepšinio komandos sudėtyje dalyvaudavo organizuojamuose Lietuvos Seimo, ministerijų ir departamentų varžybose bei Baltijos šalių ir Suomijos užsienio reikalų ministerijų kasmet organizuojamuose turnyruose.

Nuo 1993 m. Algirdas atstovavo Vilniaus “Sakalas”, “Ūpas” “Amavita” ir SK “Vilniaus Statybos Senjorai” krepšinio veteranų komandas. Su atstovaujama komanda visuomet iškovodavo nugalėtojų vardus ar prizines vietas- FIMBA pasaulio čempionatai Liublianoje (Slovėnija) 2001 m. ir Montecatini (Italija) 2017 m., FIMBA Europos čempionatas Maribor (Slovėnija) 2018 m., World Masters Games Melburne (Australija) 2002 m., European Masters Games Nicoje (Prancūzija) 2015 m., Baltic Cup Pernu 2015 m., Jelgavoje 2016 m. ir Kaune 2017 m., ESBA čempionatai Porečėje 2016 m. ir Puloje (Kroatija) 2018 m. Lietuvos krepšinio veteranų komandų dalyvavimas tarptautiniuose turnyruose demonstruoja tautos sveikatingumą, propaguojamas kraštas, sulaukiamas užsienyje gyvenančių tautiečių susidomėjimas ir palaikymas.

Geros sveikatos ir įdomių diplomatinių sprendimų krepšinio aikštelėse
Linki SC “Vilniaus Statybos Senjorai”

Partneriai ir rėmėjai

Draugai