Atsiskaitė LKVL vadovybė

2012 m. lapkričio 14 d. Kaune įvyko Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) ataskaitinė - rinkiminė konferencija. Iš viso asociacijoje Lietuvos krepšinio veteranų lygoje įregistruota 19 narių, konferencijoje dalyvavo 15 narių. Naujai 3-jų metų kadencijai Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) prezidentu ir prezidiumo nariu perrinktas Algimantas Stasys Anužis, LKVL prezidiumo nariais taip pat išrinkti - Anatolijus Čupkovas (viceprezidentas), Ramunė Gilienė (viceprezidentė), Vitoldas Masalskis (viceprezidentas), Apolinaras Abromavičius, Raimondas Kapustavičius, Rimantas Mincė, Alvidas Raškauskas, Gintautas Sabeckas, Juozas Storpirštis. LKVL direktoriumi paskirtas Alvidas Raškauskas.

Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) prezidento Algimanto Stasio Anužio ataskaita (sutrumpinta).

Lygos įkūrimas

2009 m. lapkričio 4 d. Vilniuje įvyko Veteranų krepšinio lygos (VKL) ataskaitinė-rinkiminė konferencija, išrinkusi lygos prezidentu Algimantą Stasį Anužį ir dabartinę lygos vadovybę (prezidiumą). 2009 m. lapkričio 19 d. Kaune įvykusi neeilinė lygos konferencija patvirtino lygos naująją įstatų redakciją. Pagal perdavimo-priėmimo aktą likutis pinigų kasoje ir banko sąskaitoje buvo 0,00 Lt, skolų suma tiekėjams ir įsipareigojimai mokesčiams – 17.815 Lt.
Naujai suformuotas prezidiumas (10 narių) nusprendė registruoti naują organizaciją – Lietuvos krepšinio veteranų lygą (LKVL).
LKVL įregistruota 2009 m. gruodžio 29 d., įm. kodas 302469405, adresu A.Purėno g. 18, Kaune.
LKVL teisinė forma – asociacija, šiuo metu LKVL narių skaičius – 19 (6 fiziniai ir 13 juridinių) asmenų.

Lygos tikslas ir uždaviniai

Populiarinti krepšinio žaidimą veteranų tarpe, kuo daugiau į šį judėjimą įtraukti vyresnio amžiaus žmonių - buvusių profesionalių žaidėjų, sportininkų bei mėgėjų.
Surengti Lietuvos krepšinio veteranų čempionato 40, 45, 50, 55, 60, 65 m. amžiaus vyrų, 35 ir 45 m. amžiaus moterų grupių varžybas, išaiškinti jų nugalėtojus bei prizininkus;
Atrinkti stipriausias komandas, tinkamai atstovauti Lietuvos krepšinį tarptautiniuose veteranų renginiuose.

Lygos valdymas

Konferencija – šaukiama 1-ą kartą metuose.
Prezidiumas (10 narių) ir prezidentas. 2010-2012 m. dirbo Algimantas Stasys Anužis (prezidentas), Anatolijus Čupkovas (viceprezidentas), Ramunė Gilienė (viceprezidentė), Vitoldas Masalskis (viceprezidentas), Romaldas Antanas Atas, Rimantas Mincė, Alvidas Raškauskas, Gintautas Sabeckas, Arvydas Sedekerskis, Juozas Storpirštis. Pagal LKVL įstatų 19 punktą – prezidiumą sudaro 10 narių, renkamų konferencijoje 3 (trims) metams.
Direktorius. LKVL prezidiumas 2009-11-09 lygos direktoriumi skyrė Alvidą Raškauską.

Konferencijų rengimas

2009-12-19 prokolas Nr. 1 – lygos narių priėmimas, prezidiumo rinkimai, narių stojamojo įnašo ir nario metinio mokesčio dydžių ir jų mokėjimo tvarkos nustatymas;
2011-03-02 protokolas Nr. 2 – prezidento ataskaita, 2010 m. finansinės ataskaitomybės tvirtinimas, 2010-2011 m. čempionato aptarimas;
2012-11-14 protokolas Nr. 3 – ataskaitinė-rinkiminė, prezidento ataskaita, 2010-2012 m. finansinės ataskaitomybės tvirtinimas, prezidento ir prezidiumo rinkimai.

Prezidiumo posėdžių sušaukimas

Nr. 1 - 2009-12-09; Nr. 2 - 2009-12-29; Nr. 3 - 2010-03-30; Nr. 4 – 2010-10-07; Nr. 5 – 2011-08-16; Nr. 6 – 2011-10-06; Nr. 7 – 2012-10-03. Svarstyti klausimai: Lietuvos veteranų čempionatų organizavimas, čempionato varžybų nuostatų tvirtinimas, lygos finansinės veiklos (pajamų-išlaidų sąmatos) svarstymas, Lietuvos veteranų čempionatų organizavimo naudojimo sąmatų tvirtinimas, FIMBA Pasaulio ir Europos čempionatuose dalyvavimo ir LKF lėšų, skirtų veteranų komandoms, paskirstymo klausimai ir kt.

Lietuvos veteranų čempionato organizavimas

2009-2010 m. čempionatas – vyko 6-iose (40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+) vyrų amžiaus ir 2-ose (35+, 40+) moterų amžiaus grupėse. Viso rungtyniavo 49 (42 vyrų ir 7 moterų) komandos. Surengti 5 finaliniai turai – Trakuose (2), Pakruojyje ir Kaune (2).
2010-2011 m. čempionatas – vyko 8 amžiaus grupėse, rungtyniavo 52 (42 vyrų ir 10 moterų) komandos, kuriuose buvo užregistruoti 793 žaidėjai, čempionate sužaistos 188 rungtynės. Surengti 5 finaliniai turai – Kaune, Anykščiuose, Trakuose, Šventojoje ir Pakruojyje.
2011-2012 m. čempionatas – vyko taip pat 8 amžiaus grupėse, rungtyniavo 47 (40 vyrų ir 7 moterų) komandos, kuriuose buvo užregistruoti 706 žaidėjai, čempionate sužaistos 177 rungtynės.
Raseinių „Karpynės“ sporto arenoje 2012 m. gegužės 25-26 d. surengtas čempionato baigiamasis turnyras - „Mažasis finalas“. Rungtyniavo vyrų 50+, 45+ ir 40+ m. amžiaus grupių komandos, nepatekusios į Lietuvos čempionato finalinį ketvertą, turnyrą finansiškai rėmė Lietuvos krepšinio rinktinės nariai - Paulius Jankūnas ir Jonas Mačiulis ir „Karpynės“ sporto arenos savininkas Jordanas Kenstavičius. Iš viso surengti 7 finaliniai turai – Kaune, Vilniuje, Trakuose, Šventojoje, Pakruojyje, Alytuje ir Raseiniuose.
2012-2013 m. čempionatas. Šių metų sezonui vyrų 6-iose amžiaus grupėse užsiregistravo 42 komandų, (40 m. gr. - 10, 45 m. gr - 7, 50 m. gr - 12, 55 m. gr - 5, 60 m. gr - 4, 65 m. gr - 4). Reikia tikėtis, kad 2-ose moterų (35+ ir 45+) amžiaus grupėse dalyvaus 8-10 komandų.

Pagrindiniai partneriai ir rėmėjai

LKVL yra oficialus Lietuvos krepšinio federacijos narys, turintis savo atstovą LKF Vykdomajame komitete prezidentą Algimantą Stasį Anužį.
Pagrindinis LKVL parneris - Lietuvos krepšinio federacija.
Pagrindinis rėmėjas – AB DNB bankas
Kiti rėmėjai: AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lietuvos dujos“, UAB „RSD Group“, UAB „Mantinga“, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ (Viči grupė), UAB „Kauno švara“, UAB „Omniteksas“, UAB „Galinta ir partneriai“.

Lygos veiklos rezultatų ataskaita

LKVL veiklos rezultatų ataskaita (balansas) už ataskaitinį laikotarpį 2010 - 2012 m. Likutis LKVL pinigų 2012 m. spalio 31 d. kasoje buvo 346,34 Lt, banko sąskaitoje – 20944,22 Lt, skolų suma tiekėjams ir įsipareigojimai mokesčiams – nėra. LKVL pajamos: 2010 m. – 114393,00 Lt, 2011 m. – 69581,00 Lt, 2012 m. spalio 31 d. – 58396,00 Lt; LKVL išlaidos: 2010 m. – 87767,00 Lt, 2011 m. – 79633,00 Lt, 2012 m. spalio 31 d. – 52676,00 Lt.

Lygos rezultatai ir nauda

Didesnis vyresnio amžiaus žmonių įtraukimas į aktyvią sportinę veiklą, naujų veteranų komandų, sporto klubų atsiradimas.
Aktyvus komandų dalyvavimas Lietuvos krepšinio veteranų čempionate, rezultatų siekimas bei sporto klubų dalyvavimas Europos, Pasaulio čempionatuose, tarptautinių renginių veikloje.
LKVL veikla yra ilgalaikis projektas, poveikis dalyviams ir aplinkai teigiamas, skatinantis kuo plačiau paskleisti varžybų rungtyniavimą tarp vyresnio amžiaus žmonių.

Lygos neatlikti darbai

Nesuorganizuotos lygos taurės varžybos laikraščio (rėmėjų) prizams laimėti, nesuformuotas atskiras biudžetas Lietuvos rinktinių pagrindu suformuotų komandų dalyvavimui Pasaulio ir Europos veteranų čempionatuose, neišplėtotos lygos prezidiumo narių funkcijos, bendravimas su sporto valstybinių institucijų atstovais, varžybų ir turnyrų organizavimas su kitomis (regiono) krepšinio lygomis, nepagaminti lygos garbės (atminimo) ženklai, firminiai medaliai.

Partneriai ir rėmėjai

Draugai