LKVL ataskaitinė konferencija 2020 m. kovo 20 d. (už 2019 m.)

Lietuvos krepšinio veteranų lygos nariams
Lietuvos krepšinio veteranų lygos Prezidiumo nariams

DĖL 2019 m. LIETUVOS KREPŠINIO VETERANŲ LYGOS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS

2020-03-20
Kaunas

Gerbiamieji,

Pranešame, kad 2020 metų kovo 20 d. (penktadienį) 14.00 val., Lietuvos krepšinio federacijos posėdžių salėje, adresu Savanorių pr. 363-311, Kaune, įvyks Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) konferencija.

LKVL konferencija šaukiama sutinkamai su Lietuvos krepšinio veteranų lygos įstatų 12 str. ir LKVL prezidiumo nariams 2020 metų sausio 15 d. posėdyje (protokolas Nr. 25) priėmus sprendimą sušaukti konferenciją.

Supažindiname su LKVL konferencijos darbotvarke.

DARBOTVARKĖ
      1. Prezidento veiklos ataskaita už ataskaitinį laikotarpį.
      2. 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
      3. Įstatų keitimo klausimai.
      4. Kiti klausimai
.

Dalyvių registracijos pradžia – 13.30 val. Asociacijos narių atstovavimo norma konferencijoje – 1 asmuo.

         Informuojame, kad LKVL įstatų 15 punktas numato: „Konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys konferencijoje turi vieną balsą. Asociacijos valdymo organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti konferencijoje be balso teisės“.

Taip pat primename, kad LKVL konferencijoje balsavimo teisę turi tik LKVL narių organizacijų vadovai arba vadovų raštiškai įgalioti narių organizacijų atstovai bei sumokėję LKVL nario mokestį už 2019 metus.

Prieduose pateikiame įgaliojimo pavyzdį ir LKVL narių sąrašą.

 

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

Pagarbiai
LKVL prezidentas Algimantas Stasys Anužis

Partneriai ir rėmėjai

Draugai