LKVL rinkiminėje konferencijoje prezidentu perrinktas Algimantas Stasys Anužis