LKVL sveikina jubiliatus - Romą Ramanauską (75) ir Ignotą Malikėną (65)

Plačiau apie jubiliatus, jų užsiėmimus ir veiklą galima paskaityti žemiau pateiktose nuorodose.

Romas Ramanauskas - skaityti čia  (panaudota medžiaga skirta sveikinant su 70-uoju gimtadieniu)

Ignotas Malikėnas - skaityti čia

Partneriai ir rėmėjai

Draugai