LKVL prezidiumo posėdžio Nr.26 dienotvarkė (birželio 1 d., 14:00 val.)

LKVL prezidentui Algimantui Stasiui Anužiui

LKVL prezidiumo nariams:

Anatolijui Čupkovui, Ramunei Gilienei, Dariui Laskiui,  Juozui Storpirščiui, Vitui Linoniui, Viktorui Ruželei, Pauliui Petrošiui, Vygandui Valiukevičiui, Jurijui Sadovnikui

DĖL LKVL PREZIDIUMO POSĖDŽIO Nr. 26

Informuojame Jus, kad 2020 m. birželio 01 d. (pirmadienį)  14:00 val.  Kaune LKF būstinėje (Savanorių pr. 363-311) vyks Lietuvos krepšinio veteranų lygos Prezidiumo posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl LKVL adreso keitimo.
2. Dėl 2019-2020 m. LKVL čempionato vykdymo sprendimo priėmimas. (Covid-19)
3. Dėl Baltic Cup 2020 m. organizavimo Lietuvoje sprendimo priėmimas. (Covid-19)
4. Dėl 2019-2020 m. LKVL  čempionato 3x3 vykdymo sprendimo priėmimas. (Covid-19)
5. Dėl bendradarbiavimo su televizija (yra gautas pasiūlymas). Pasikviesti jų atstovus.
6. Dėl LKVL finansinės padėties ateičiai ryšium su Covid-19.
7. Dėl 2020-2021 m. LKVL čempionato organizavimo ir jo pradžios. (Covid-19)
8. Kiti klausimai.

                     

Maloniai kviečiame dalyvauti LKVL Prezidiumo posėdyje Kaune. Prašau patvirtinti savo dalyvavimą/nedalyvavimą telefonu ar el. paštu.

Tel.  8610-21054,  8687-30406
El. paštas: vitoldas.masalskis@yahoo.com;     algimantasa777@gmail.com.

 

Pagarbiai,

LKVL Prezidentas                                                                                                    Algimantas Stasys Anužis

Partneriai ir rėmėjai

Draugai