Vytautui Geštautui - 90

Vytautas Geštautas (1934 vasario 6 d., Plungė) – krepšininkas, treneris, teisėjas, dėstytojas. SSRS sporto meistro vardą gavo 1961 m., nuo 1993 m. – FIBA garbės teisėjas. Buvo Telšių sporto mokyklos auklėtinis, pirmasis žemaičio treneris – A. Šaikūnas. 1958 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, 1958-1962 m. dirbo treneriu Vilniaus „Žalgirio“ vaikų sporto mokykloje, 1962-1991 m. – Vilniaus politechnikume, VVPI, fizinio auklėjimo katedros dėstytoju Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Krepšinio biografijoje – ne vien sportiniai pasiekimai. 1991-1997 m. jis buvo Savanorių tarnybos štabo vyriausiuoju specialistu, Šaulių rinktinės vadu (1997-2007), sausio 13-ą gynė Parlamentą.

Daugiau informacijos su nuotraukomis apie Vytautą Geštautą galima rasti šiose nuorodose:
Vytautas Geštautas (faktai)
Vytautas Geštautas (Lietuvos ryto straipsnis)

Jubiliejaus išvakarėse vasario 5 dieną Žygimanto Augusto progimnazijos sporto salėje įvyko draugiškos varžybos "Vytautui Geštauti - 90" tarp "Vilniaus Statybos senjorų" ir "Teisėjų rinktinės" komandų. Varžybų iniciatoriumi buvo krepšinio veteranų sporto legenda, ilgametis "Vilniaus Statybos  senjorų" komandos žaidėjas Romas Ramanauskas. "Vilniaus Statybos senjorų" komandoje 4-uoju numeriu žaidė jubiliatas Vytautas Geštautas, beje sužaidęs du pilnus kėlinius ir savo komandai pelnęs pirmuosius 2 taškus (žiūr. unikalų video padarytą su dvejomis kameromis ir varžybų protokolą). Kartu su jubiliatu žaidė praeityje buvę krepšininkai, žinomi kitų sporto šakų atstovai ir krepšinio mėgėjai - E. Narmontas, R. Aukštuolis, A. Dambrauskas, E. Vaišnoras, V. Matulaitis, A. Pociūnas, K. Jarošas, J. Laugalys, S. Plaušinaitis, komandos sudėtyje dar buvo  V. Urba, tačiau žaisti negalėjo (komandos amžiaus vidurkis 75 metai). Jubiliato komandos priešininkų gretose taip pat žaidė praeityje buvę krepšininkai ir krepšinio teisėjai, žinomi kitų sporto šakų atstovai ir krepšinio mėgėjai - R. Brazauskas, G. Zalieckas, V. Palionis, I. Malikėnas, A. Komorovas, V. Dumčius, V. Ruželė, S. Lapienis, komandos sudėtyje dar buvo A. Pavilonis ir Z. Bružė, tačiau žaisti negalėjo (komandos amžiaus vidurkis 68 metai).

Prieš draugiškų varžybų pradžią kolegos pasveikino Vytautą Geštautą, sugiedojo Lietuvos himną. Krepšinio veteranas Antanas Pociūnas palydint jo akordeonu grojamai melodijai padainavo specialiai jubiliatui sukurtą dainą (žiūr. video) ir, žinoma, visas būrys krepšinio veteranų ir svečių su daina Vytautui palinkėjo "Ilgiausių, sveikatingų šimto metų" (žiūr. video).

Varžybas stebėjo praeityje buvęs "Vilniaus statybos" krepšininkas, įvairių Lietuvos klubų ir rinktinės, kelių Pasaulio valstybių krepšinio klubų ir komandų vyr. treneris Jonas Kazlauskas. Jubiliatą pasveikino Sporto veteranų asociacijos „Penki žiedai“ prezidentas Saulius Galadauskas. Beje, asociacijos prezidentas ketina patikrinti informaciją apie tai ar tik Vytautas Geštautas nėra pats vyriausias pasaulyje iki šiol krepšinį žaidžiantis žaidėjas. (S. Lapienio pastaba: per Google paieškos sistemą pavyko nustatyti, kad iki šiol vyriausiu buvo laikomas 1935 metais gimęs pastaruoju metu krepšinio nebežaidžiantis amerikietis Ken Mink). 

Po varžybų komandų žaidėjai susirinko į iškilmingą vakarienę "Agotos užeigoje". Susirinkusiems kolegoms (jaunesniems net 20 metų) papasakojo, kad jį gyvenime saugojo angelas ir kad dabar švenčia savo ketvirtą gimtadienį (jo net žaidėjo numeris 4). Buvo taip, kadaise eidamas per nestorą ledą įlūžo bet pasisekė iš eketės išsikepurnėti ir ledu paršliaužti iki kranto, kitą kartą automobiliu patyrė avariją, bendrakeleiviai išskrido per langus, jis vienintelis liko automobilyje, visiems pasisekė, didelių traumų niekas nepatyrė ir trečią kartą turėjo avariją važiuodamas motociklu per duobę, bendrakeleivis per jį nuskrido kelis metrus priekin, motociklas lėkė vienon pusėn į griovį, o jis pats kiton pusėn taip pat į griovį.                

Video reportažai iš varžybų "Vytautui Geštautui - 90" bus parodyti Vido Mačiulio laidoje "Krepšinio pasaulyje" (transliuojama per Lietuvos ryto TV). Interviu su Vytautu Geštautu įrašė ir varžybas taip pat filmavo Lietuvos ryto TV. (informacijos parodymo laukiama per TV žinias).

Partneriai ir rėmėjai

Draugai